post by slfiber | | Closed

Sammanträde 21 Januari 2014

Stånga Lye fiberförening,

Nytt fiber år och med det så har årets första styrelsemöte genomförts hos Bosse den 21 januari 2014.

Närvarande var Thomas Thomasson, Mikael Lindahl, Örjan Lindgren, Stig Engström, Therese Hadland, Bo Larsson, Jonny Schüberg, Johan Dahlbom och Lennart Blom.

En sammanfattning av mötet kommer här.

Örjan redogjorde för det ekonomiska läget vilket ser bra ut och styrelsen framförde ett stort tack till Örjan för arbetet inför Stånga Lye fiberförenings bokslut.

Våra kontakter med Eltel fortlöper och föreningen har fått dokumentation i form av kartor över nätet.

Styrelsen tog på mötet beslut om att teckna försäkring för eventuell skadegörelse på SL fibers egendom.

Nästa möte kommer att hållas torsdagen den 6 mars och Stånga Lye fiberförenings årsstämma planeras att hållas i Lye bygdegård den 10 april, mera information och inbjudan kommer framöver.

 

Comments are closed.