post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 22 januari 2013

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte i Stånga skola och tog upp följande.

Telia fakturerar från 14 februari 2013. Samma dag börjar fakturering till våra abonnenter.

Faktureringsavgift på 30 kr inkl. moms fastställdes. Erbjudan om Autogiro skall medfölja första faktureringen som då gör att man kan slippa faktureringsavgift i framtiden.

Hur många som ännu inte är inkopplade är svårt att få grepp på, ca 70 st enligt Stig E.

Lennart B skall begära förlängning av projekttiden hos Region Gotland och Länsstyrelsen.

Stig har kollat med Skatteverket och arbetsgivaravgifter för pensionärer är 10,2%.

Evas lägenheter har fel i en lägenhet. Rotter är meddelad och skall fixa detta.

Signalband är avbrutna på vissa ställen som kommer att vara problem vid framtida ledningsutsättning. Ordförande tar kontakt med Väg och Byggnadsgrus för att diskutera problemet.

Trygghetslarm är inget problem vid teknikskiftet enligt hemtjänsten. Gör gärna en kontroll efter inkoppling till fiberansluten telefon.

Örjan påpekade att Mail inte alltid fungerar då vårat gruppmail används.

Lennart tar med sig icke fungerande konvertrar och Gateways till Telebutiken för utbyte.

Nästkommande möte Tisdagen den 5 februari, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.