post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 8 januari 2013

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte och tog upp följande.

Många är nu uppkopplade, troligen saknas ca 110 icke uppkopplade enligt Mattias R. Många felaktiga adresser har konstaterats vilka Telia/Sonera ansvarar för, Mattias Rotter vill ha reda på felaktigheter via mail.

Marktätning göres om i vissa skåp och lås sättes på denna vecka.

Diskussion med Mattias Rotter om blåsning/svetsning:
– Blåsstopp, 2 vattenfyllda rör, fel hjul, täta rör vem ersätter. Dålig utrustning och kompetens. Varför inte egna funktionella elverk.
– Blås- och svetsschema har inte på något sätt följts. Har varit på besök i fastigheter flera gånger, ibland 4 – 5 ggr.

Mattias kontaktar Kurt Lillro angående att stoppet skall fixas när det blir varmare väderlek.

Telia vill börja fakturera fom 2012-12-15 vilket vi inte kan acceptera. Mycket var driftsatt före jul. Adressfelen är helt Telias fel.

Fakturor till kund/medlem bör snarast gå ur.

Ersättning till ”kabelutsättning” skall utgå med samma ersättning som administrativ tjänst. Gäller från Telias först faktura.

Christer kontaktar en medlem som inte betalat full avgift. Urkoppling i Noden skall göras.

Örjan meddelade att vi för närvarande har 800 tkr i ”kassan”.

Jonas kommer att flytta till fastlandet i mars. Någon skall då ta hand om ”ledningskollen” och hemsidan.

Fibernät Gotland har medlemsmöte tisdagen den 15/1. Intresserade anmäler till Christer.

Nästkommande möte Tisdagen den 22 jan, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.