Monthly Archives: december 2012

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 4 december 2012

Fiberföreningen har hållit möte i Stånga skola och tog upp följande.

Christer har beställt villapatchar enligt de beställningar som togs upp på stormötena. Vi har inte fått något leveransdatum.

UPS, Lars-Erik Stenegärd har monterat två av tre stycken UPSer i noden.

Sammanfattning av stormötena den 26/11 och 27/11.
Det framkom kritik om att blåsschemat inte följts och att det har varit lite dålig framförhållning av blåsare och svetsare. Styrelsen är medveten om detta och har framfört kritiken till Eltel. Nu måste vi hur som helst lösa detta praktiskt på plats med blåsare och svetsare. Sen får vi ta upp det med Eltel igen.
I övrigt gick mötena bra.

Vi har fyra blåsstopp som skall lösas. Stig tar kontakt med Väg & byggnadsgrus för att få fram en grävare.

Cat 4 XI har kommit för ledningssökning som Stig har hemma hos sig. Några ytterligare måste lära sig, Stig fixar. Märkfärg måste inskaffas, lämplig färg är blå.

Lantmäteriet, Karin Svensson, vill ha kompletteringar. Avvaktas till vi fått in kompletterande inmätningar.

VA-avdelningen vid SBF har lite synpunkter på vår fiberdragning vid Malmen. Vi avvaktar mer information från dem.

Telias driftsättning av fibern: Enligt besked från Kent Nyberg på Telia så planerar de att starta upp fibern 11 december.

Christer har fått kostnadsförslag på serviceavtal från Eltel. Micke och Christer kontaktar andra föreningar för att se hur de har gjort innan vi tar beslut.

Region Gotland har kontaktat Christer angående trygghetslarm. Vi hänvisar frågan vidare till Anne Ståhl Mousa eftersom hon ansvarar för frågan.

Lås till stolpar levereras av Eltel. Ej på plats.

Örjan redovisade ekonomiska uppgifter enligt följande: På kontot finns för närvarande: ca 900000 kr. Vi har just nu leverantörsfakturor på ca 80000 kr som skall betalas.

Nästa möte Tisdagen den 11 december, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen