post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 18 december 2012

Fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola och tog upp följande.

Många är nu uppkopplade.

Tre stopp kvar att lösa. Materialfel hos Micke Jacobsson betalas av Eltel inkl grävning. Beräknad kostnad 3 timmar a 740 lika med 2220 kr + moms.

Lillrone på gång att blåsas under Onsdagen.

Janne Rylander har endast 30 Mbit/s kan bero på dator, bärbar eller stationärt, äldre dator?, kontaktfel – syns i så fall på TV? Kontakt med Telia-support för de kollar som de kan göra.

Fel adresser vid start skall anmälas till Mattias Rotter.

Två sommarfastigeter vid Botvalde har blåsstopp. Oklart hur detta skall lösas. Måste troligen avvakta till våren. Mattias Rotter ringer Eva Möller och Henrik Thane den 19/12 och förklarar problemet.

Påle 34 kollas imorgon 19/12. S7 har tre stycken utan länk.

Utbildning på Ledningssökarutrustning har nu Örjan Lindgren och Brett Hadland fått av Stig E.

Nästkommande möten Onsdagen den 3 jan. och Tisdagen den 8 jan, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.