post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 11 december 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte och tog upp följande.

Många är nu uppkopplade.

Fem stopp kvar att lösa. Ev. materialfel hos Micke Jacobsson betalas av Eltel inkl grävning.

Lillrone på gång att blåsas – Uffe är behjälplig med traktor.

Villapatchar i uddalängder som extrabeställts har Mattias med sig.

Problem med vissa convertrar – testa så snart som möjligt.

Telia-telefonuppkopplingen kommer att ske automatiskt inom en snar framtid.

Fiberblåsarna kommer att få bättre utrustning som kommer att kunna mäta in stoppen.

VA på Malmen under kontroll.

Ledningssökarutrustningen fungerar och Stig kommer att ha en utbildning på fredag kl 08.00. Samling hos Stig E.

Serviceavtal, FiberGotland arbetar med frågan. Gäller fiber och kanalisation inkl skåp och pålar. Vi tecknar inget avtal just nu.

Nästa möte Tisdagen den 18 december, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.