post by Pelo | | Closed

Fibernätet upptänt!

Föreningen har nått en stor milstolpe i projektet. Idag har vi tänt upp fibernätet.

Nu kan ni alltså koppla upp er utrustning och aktivera fibern enligt aktiveringsguiden som vi mailat ut tidigare. Var noga med att ni följer instruktionerna från Telia och aktiveringsguiden. När ni aktiverat bredbandsuppkopplingen så kan det ta ett tag innan det startas upp, det kan ta upp till tre timmar.

Får ni problem att koppla upp er så kontrollera att ni får signal in. Om lampan som heter internet  på gatewayn lyser röd så har ni ingen signal in. Kontrollera då att convertern får signal. Det ser ni enklast genom att tre lampor skall lysa på den. En grön och två orangea/gula.

Om den som heter TX Linc Act inte lyser är det ingen kontakt mellan converter och gateway. kontrollera då att ni anslutit nätverkskabeln korrekt.
Om den som heter FO Linc Act inte lyser så är det ingen kontakt med fibern. Kontrollera då att villapatchen sitter i korrekt.

Fungerar det ändå inte så kontakta områdesansvarig. Tänk på att områdesansvariga kan ha mycket att göra så det kan bli lite väntetid innan ni kan få hjälp.

Ni som har beställt extra långa Villapatchar kontakta er områdesansvarige. Vi har fått en del längder levererade, men inte alla.

Lycka till önskar styrelsen och områdesansvariga.

 

Comments are closed.