Monthly Archives: november 2012

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 6 november 2012

Stånga-Lye fiberförening har haft planeringsmöte i Stånga skola och tog upp följande frågor.

Mattias Rotter från Eltel gick igenom status för blåsningen till fastigheter.

  • Blåsningen ligger ett skåp före tidplan.
  • Inga blåsstopp hitintills.
  • Svetsning i hus påbörjad.
  • Eventuellt kommer tidplanen att revideras. Mattias återkommer med info i så fall.
  • Skåp 21 har blivit en påle istället. Väg & byggnadsgrus byter ut pålen mot skåp imorgon.
  • Eventuella blåsstopp kommer att samlas ihop och tas efter ordinarie tidplan.

 

Stefan Leik från Eltel kommer att kontakta föreningen för att informera om vad Eltel kan erbjuda när det gäller service och underhåll av nätet.

UPS: Eltel kollar på samma system som GEAB använde till sitt bredband och återkommer med pris. Bosse väntar på pris från en annan leverantör.

Mattias Rotter lägger upp ett lager av villapatcher i Visby ifall vi behöver komplettera.

Överblivet material som ligger hos Royen hämtas av Eltel imorgon.

Klart med stormöte i Stånga (Malmgard) den 26 november och i Lye (bygdegården) den 27 november. Lappar skall läggas ut i postlådor. Jonas fixar förslag till lapp.

Nockplåt skall ännu monteras på Nodhus. Klasse fixar så fort han hinner.

El till Nodhus nästan klart.

Information om UPS i hemmen tas upp på stormötena.

Christer har fått pris på vad FLLs utsättninginstrument kostade. 17000 har de betalat. Mikael kollar var FLL har köpt sitt instrument. Brett kollar vilken typ av instrument de har hos Nybergs.

På stormötena bör vi undersöka om det finns någon som är intresserad av att vara med och lära sig utsättning.

Stånga vattenverk har ej dragit in fiberslangen. Lars Kalmén vid Region Gotland har fått blåsplanen.

Nästa möte Tisdagen den 13 november, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Tidplan för fiberblåsning till fastigheter

En del har haft problem med att öppna tidplanen för fiberblåsningen. Därför lägger vi upp den som en excel-fil också (klicka på länken nedan). Hör av er om ni fortfarande har problem att öppna filen.

Blåsplan 2012-11-03

post by Pelo | | Closed

Fiberblåsning till fastigheter

Fiberblåsning till fastigheter börjar på måndag den 5 november med Rotarve och Medebys i Lye. Tidplan med områdesansvariga hittar du på följande länk: Blåsplan 2012-11-03

Det kommer att bli två besök i er fastighet. Ett när fibern blåses och ett då den svetsas. Om ni inte finns hemma måste ni komma överens med områdesansvarig hur vi kommer in i ert hus. För mer information kontakta respektive områdesansvarig.

Vi reserverar oss mot ändringar i planen som kan uppkomma på grund av blåsstopp mm.

Sprid denna information till grannar och bekanta.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 30 oktober 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Följande togs upp.

Schema för blåsning i fastigheterna kommer Kent ”blåsare” att göra. Trolig början nästa tisdag då reservdel till blåsutrustning har saknats.

GEAB har kopplat in elen till Nodhuset och vi skall tacka Fredrik Nordin som har legat på GEAB.

GPS-inmätningskarta är utsänd och varje områdeschef kontrollerar sina respektive områden. Eventuella fel rapporteras vid nästa möte.

Telia-abonnemangslapparna är inlämnade. Om någon inte lämnat lapp nu får de själva lämna in den till Telia.

Johan och Lars-Erik har kopplat in el i nodhuset.

Batteribackup (UPS) kopplas till varje fas. Det räcker med 30 min backup. Kostnad ca. 9 000 kr via Lars-Erik Stenegärd. Johan och Lars-Erik kopplar in utrustningen i nodhuset.

Backup i fastigheterna är varje fastighetsägares ansvar.

Betalningsperioder för abonnemang beslutades till 1 mån, 3 mån eller per helår.

Administration kommer att handhas under det första året av kassören som också hanterar föreningens handlingar och post. Ersättningen är 300 kr/timmen .

Organisation för framtida fiberutsättning måste planeras. Går det att låna/hyra utrustning av annan förening och vem skall göra det. Christer kollar med FLL om de hyr ut instrument.

Leaderredovisning börjar bli klar och kommer att sändas snarast.

Nockplåt måst på plats på nodhuset snarast då det annars regnar in.

Redovisning av områdesansvarigas sammanlagda tid i projektet skall redovisas nästa möte.

Nästa stormöte diskuterades. Beslutades att hålla stormöten i Stånga 26/11 och Lye 27/11. Christer och Kjell bokar respektive lokaler.

Nästa möte Tisdagen den 6 november, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen