post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 20 november 2012

Fiberföreningen har hållit möte i Stånga skola och behandlade följande.

Blåsningsschema kollades av och har justerats en del.

En månad efter det att alla switchar är igång börjar debitering från Telia.

Villapatchar måste komma och de som vill ha längre än en meter vill ha priset klart.

UPS, Lars-Erik Stenegärd 800 W 30 min, Bosse 500W 30 min. Beslut att anta Lars-Erik Stenegärds bud. Christer beställer omgående.

Stormötena den 26/11 och 27/11 ligger som planerat. Eriksson på Telia kommer inte. Christer hämtar instruktionsmaterial i Visby och förbereder demonstrationer.

Vi tar frågorna som kommer. Viktigt att vi tar upp koderna till TV-boxarna. Christer kollar de trådlösa TV-anslutningarna.

El till nodhus är klart så när som på fläkten.

Informera om UPS i hemmet vid stormötet. Bosse kollar lämpligt effekt.

Cat 4 XI har kommit för ledningssökning som Stig har hemma hos sig. Några ytterligare måste lära sig, Stig fixar. Märkfärg måste inskaffas, lämplig färg är blå.

Ledningsrättskontoret, Karin Svensson, vill ha kompletteringar. Avvaktas.

VA-kontoret vill ha våra GPS-inmätningar över ledningsdragningarna. Jonas fixar.

Örjan redovisade ekonomiska uppgifter och vi följer budget.

Nästa möte Tisdagen den 4 december, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen.

Comments are closed.