post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 23 oktober 2012

Fiberföreningen har hållit möte  i Stånga skola. Följande togs upp.

GEAB kopplar in strömmen denna vecka enligt uppgift. Christer meddelar Mattias Rotter när det är klart.

Christer har fått Linjeinmätningar från Väg och byggnadsgrus. Omöjligt att öppna utan särskilt program. Sändes till Jonas P som kollar program.

Lista med områdesansvariga knutna till skåp har tagits fram av Örjan. Korrigeringar från Lye är rapporterat till Mattias Rotter.

Telia-lappar är nu inlämnade till Telia – övriga får lämna in själva.

Johan kopplar upp elen i nodhuset i slutet på veckan – vecka 43 eller möjligen nästa vecka.

Stig E meddelade att han fått fem reservkonvertrar plus tre uppsättningar anslutningsutrustning.

Administrationshantering bör snart bestämmas. Betalningsperioder behöver också bestämmas. Tas upp nästa vecka.

Kod till TV-boxarna (samma koder som i kuverten) har kommit till Christer som sänts ut till områdescheferna.

Organisation för framtida utsättning måste planeras.

Nästa möte Tisdagen den 30 oktober, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.