post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 16 oktober 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte i Stånga skola. Följande togs upp på mötet.

Mattias Rotter från Eltel presenterade Kenneth från Mecura som skall hjälpa till att blåsa och svetsa fiber.

Vecka 44 beräknas blåsning till fastigheter påbörjas och skall vara färdigt vecka 48. Mattias presenterar en detaljerad tidplan inom en vecka.

Lista med områdesansvariga knutna till skåp har tagits fram av Örjan. Kjell och Thomas kompletterar med ansvariga i Lye.

Mattias Rotter skickar prisuppgifter på villapatchen i olika längder samt lägger upp ett lager i Visby ifall vi behöver komplettera.

Det kommer att bli två besök i varje fastighet. Ett när de blåser och ett när de svetsar. Detta för att underlätta ifall vi får blåsstopp.

Blåsning till fastighet startar kl 07.00 på morgonen och kan pågå även på kvällarna samt lördagar.

Tätning av Nodhus bör göras omgående så att vi slipper problem med råttor. Klasse fixar.

El till Nodhus ej klart. Fredrik kollar med kontakt på Geab.

Mattias Rotter vill ha meddelande om när vi får el till Nodhuset så att han kan planera installation av utrustning. Christer ansvarar.

Christer har fått ett supportnummer till Teila som vi ska använda om vi behöver ha hjälp. Christer mailar ut till installationsfirmor.

TV-abonnemanget ”Stor” går att beställa senare till samma pris som står på Telialappen (188 kr/mån)

Christer har fått inmätningarna på fibernätet av Väg & byggnadsgrus.

Nästa möte Tisdagen den 23 oktober, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.