post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 2 oktober 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola och tog upp följande.

Vi hade besök av Bjarne och Johan från Elitservice, Ronny och Jimmy från PC Roma, Jimmy från Roma El & Antennteknik och Mattias Rotter från Eltel.

Diskussion angående kablage invändigt i hus.

– Svårt med inomhusfiber – undvikes i görligaste mån.
– Bra med kort villapatch mellan fiberdosa och konverter. Villapatch är ok att klamra på väggen.
– Korta kablar rekommenderas. Nätverkskabel bör läggas i kabelkanaler vid längre dragning.
– Trådlöst fungerar inte bra genom tjocka stenväggar.
– Nätverkskablar (TP-kabel) bör ej dras längre än 100 m. 10 mm plaströr bör användas vid väggenomgång, täta med latex(silikon).
– Placera gärna fiberutrustningen i ett skåp eller garderob.

Ronny m.fl. ser gärna en planering över inkoppling och ljussättning av fibern så att de kan planera sitt arbete.

Mattias Rotter meddelade att blåsningen av stomnätet nu är klart och svetsning påbörjas omgående. Blåsning till fastigheter börjar om två till fyra veckor.

Stig rapporterade från Romamötet:
– Gemensam administration, serviceorganisation m.m. Bredband Gotland jobbar vidare med frågorna.
– Beredskapslager för Teliautrustning diskuterades, skall varje förening hålla lager eller skall vi ha ett gemensamt lager på Gotland.

Christer Warte kollar reservlager med Kent Nyberg.

Företag bör kontakta Telia för att klara ut sina framtida abonnemang.

Abonnemansbeställningslappar till Telia måste samlas in snarast, senast nästa tisdag den 9/10 av samtliga områdesansvariga och vara räknade och kontrollerade.

Markavtal – avvakta listan från Lantmäteriet som kommer efter inlämnande av GPS-inmätningarna, för sista avstämning. Ledningsrätter kan med fördel ansökas om redan nu hos Lantmäteriet. Kontaktperson: Carin Svensson.

Nästa möte, Tisdagen den 9 Oktober, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.