post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 25 september 2012

Fiberföreningen har hållit möte i Stånga skola och tog upp följande.

Diskussion ang företagsabonnemang där det troligen inte finns någon företagsdosa. Christer W har fått två förslag på företagsabonnemang, som kan delges företagare.

Frågor till torsdagsmötet på Lövsta med Fibernät Gotland:
– Kostnad för extra telefon nummer enligt tidigare info?
– Högre hastighet enligt FiberLAN.
– Småföretagslösning Telia Kontor Bas? 3 telefoner? Varje företagare får kontakta Telia för att klara ut sina abonnemang. Behövs ytterligare fiber får företagen meddela oss.
– Försäkring nätverket? Länsförsäkringar?
– Jonas har fixat anmälan till Ledningskollen.se.

Lås till skåp och pålar ingår i ELTEL-leveransen, enkel variant. Vi beslutade att lägger till ca 8.000 kr och få ett bättre lås som ”blåsarna” sätter in direkt. Stig meddelar ELTEL.

Telias beställningslappar bör samlas in snarast, senast nästa tisdag.

De som vill ha extra fiber inblåst skall meddela Stig som kontaktar ELTEL-blåsare.

Elkabel fås nu från stolpen vid Bosarve. Lars-Erik Stenegärd fixar detta. Stig Engström kabelvisar. Batteribackuputrustning  –  pris begäres av Lars-Erik Stenegärd.

Uppstädning runt Nodhuset fixas av Classe m.fl. måndagen den 1/10, kl 18.00.

Gammal nummerpresentatör skall sägas upp. Hur ska vi meddela medlemmarna? Via hemsidan?

Stig har fått 240 konvertrar.

FLL uppmanar oss att ligga på reserver/lager för att få ett antal extra. 
Vi måste hålla service. Hantera 15%  konvertrar, 10% Gateway och 10% TV-boxar extra. Telia äger utrustningen och bekostar reservlager.  

Mattias Rotter måste förklara vid nästa byggmöte hur vi får längre kabel till fiberkonverter. Inbjud Elitservice, Elektronikservice, PC-roma och TV & Antennteknik. Christer ringer.

Markavtal – avvakta listan från Lantmäteriet som kommer efter inlämnande av GPS-inmätningarna, för sista avstämning. Ledningsrätter kan med fördel ansökas om redan nu hos Lantmäteriet, Carin Svensson. Per ringer Carin Svensson.

Jonas har gjort anmälan på Ledningskollen.se 2012-09-25.

Örjan har justerat och skickat in Telialistan.

Väg & Byggnadesgrus kundmätning genomgicks.

Nästa möte, Tisdagen den 2 Oktober, kl. 19.00, Stånga skola.  

/Arbetsgruppen

Comments are closed.