post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 18 september 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Följande frågor behandlades.

Föreningen hade besök av Tommy Andersson och Tommy Gardarve från Fardehem-Linde-Lojsta fiberförening (FLL) som gav tips och erfarenheter från deras jobb med fibern.

Om två telefoner kan anslutas till fibern kollas vid Fibernät Gotlands möte den 27/9 där Bosse, Stig och Lennart deltar.

Kortläsare löses via bredbandet-Internet, kopplas mot gatewayn.

IP-telefoni inom Telia skall vara gratis. Kolla vid uppstart och första fakturorna – vid problem kontakta Tommy Andersson FLL. Vi tar också med frågan till ”Fibernät Gotland”.

Nycklar, enkel halvmånemodell ingår i Eltelleveransen, gem nyckel till skåp och pålar, Classe bjuder på lås och 5 nycklar till nodhuset.

Batteribackup löser vi själva i nodhuset.

Elproblem, GEAB har inte tillräcklig uppsäkring i skåpet vid nodhuset, Stig meddelade att troligen får vi gräva fram kabel från Mejeriet till nodhuset.

Telia-anmälan skall kopplas till den som har teliaabonnemang. Företagsabonnemang skall flyttas över till Telia-privat, Telia-bas. De som har andra operatörer bör flytta över till Telia innan man flyttar över telefonen till fiber.

Nummerpresentatör skall sägas upp (ingår i fiberabonnemanget).

Endast ”Säker surf” till en dator ingår i abonnemanget.

Stig har fått 240 konvertrar. FLL uppmanar oss att ligga på reserver/lager för snabbt byte om någon inte fungerar. Cirka 15%  konvertrar, 10% Gateway och 10% TV-boxar extra. Telia äger utrustningen och bekostar reservlager.  

Informationsträff med Eliteservice, Elektronikservice och PC-Roma bör snarast ordnas för att ta detaljer inne hemmen/företagen. Eventuellt inbjudes dessa till nästa tisdag.

Markavtal – avvakta listan från Lantmäteriet som kommer efter inlämnande av GPS-inmätningarna, för sista avstämning. Ledningsrätter kan med fördel ansökas om redan nu hos Lantmäteriet.

Gå med i ”Ledningskollen” omgående av, av säkerhetsskäl. Jonas Pettersson tillfrågas av Johan D. Jonas fixar också en GPS-kopia till Kommunen/Vattenverket.

Nästa möte, Tisdagen den 25 September, kl. 19.00, Malmgard.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.