post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 11 september 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola och tog upp följande.

Informationsmötet på Malmgard: ca 160 stycken närvarande. Några tyckte det var lite för mycket information från Telia och lite för mycket säljsnack. I övrigt var det ett bra möte.

Roger Erixon, Telia, informerade om att det endast går att ha ett telefonnummer per fiberanslutning. Detta är helt ny information för föreningen. Tidigare har vi fått uppgifter om två telefoner per fiber. Styrelsen tar kontakt med Telia för att reda ut frågan.

Roger Erixon informerade om att gratis telefon mellan Telias bredbandskunder var borttaget. I vårt kontrakt med Telia står det att vi har gratis telefon. Måste redas ut med Telia.

27/9 är det möte med Fibernät Gotland på Lövsta klockan 13.00-16.00. Lennart, Stig och Bosse deltar.

Nycklar till Nodhus och stolpar. Stig har fått in följande priser:

Glas & Lås: 14440 kr
Stenstu kvarn: 16900 kr
Svahns: 14913 kr
Byggman: 15125 kr

(alla priser exkl moms)
Beslut togs att köpa från Glas & Lås såvida de levererar stolplåsen med täckbrickor. Stig kontrollerar och beställer.

Denna vecka eller nästa vecka drar Telia in sina kablar till Nodhuset.

Föreningen kan inte få strömbackup från Telias station. Frågan om egen backup tas med Mattias Rotter på nästa möte.

Eltel tar hand om skräp och överblivet material som ligger hos Royen. Stig kontrollerar vad som finns eftersom Eltel skall göra avdrag för återtaget material.

Respektive områdesansvarig delar ut och samlar in anmälningsblanketterna till Telia.

Stig har fått 100 st konvertrar. Vi avvaktar till vi har fått alla innan vi delar ut utrustningen. Enligt Telia skall ny leverans komma 14/9.

Örjan, Johan och Jonas har gått igenom listan från Telia med alla anslutningar. Några felaktigheter och ändringar har hittats. Örjan meddelar Telia.

Nästa möte Tisdagen den 18 september, kl. 19.00, Stånga skola. Byggmöte.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.