post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 21 augusti 2012

Fiberföreningen har hållit möte och behandlat följande.

Grävning/Fräsning blev färdig fredagen den 18/8.

Blåsning klar 12-, 24- och 48-fiberkanaler. Eltel väntar på leverans av 96- och 144-fiber.

5 stopp har tillstött vid den inledande blåsningen.

Fastighetsblåsningar kommer att meddelas en vecka före blåsning enligt Mattias Rotter, Eltel.

Nycklar till stolpar och nodhus: offertsvar har inte lämnats från alla anbudsgivare.

Nodhuset: Dave putsar under kvällen och skall sedan målas vitt.

Återställningar av mark: Tas vid senare möte.

Utrustning från Telia levererad till Stig Engström – 6 pallar. Konverter restnoterad till i början på september.

Kopplingsregister har kommit från Telia för koll. Ytterligare anslutningar har tillkommit. 320 skall finnas.

Örjan presenterade inkomna fakturor från Väg- och byggnasdgrus AB. Budget ser ut att hålla.

Nästa möte Tisdagen den 28 Augusti, kl. 19.00, Stånga skola.

Fiberpub varje fredag i Lye Bygdegård klockan 19.00-23.00

/Arbetsgruppen

Comments are closed.