post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 26 juni 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola och tog upp följande.

Grävning, Lye förbi Sören Thomsson och framme vid S 24 på väg norrut. Stånga S 7 och P 6 är klart. Vi accepterar att Jonas R kan gå över till Sanda nästa vecka och återkommer v.31.

Rör är på gång, ca 700 m fattas av 16-rör. Stig kollar med Mattias Rotter. Bror-Erik skall ha in till hus med rör som kan ta datakabel till ladugård. Annat material finns.

Faktura från Eltel kommer att bli ordning på snarast och fakturaförslag kommer.

Nyckelfrågan, 40 lås till kopplinspålar plus ett till nodhuset, 10 nycklar beställes.

Reservkraft kan köpas av Telia till nodhuset. Ev. 2 h backup, 48 volt. Stig diskuterar med Grönström med hjälp av Mattias R.

Stomnätet är klart för blåsning. Eltel kommer att börja blåsa i fastigheter i slutet på juli.

Företag, inställelsetid kan efterfrågas. Förslag till serviceavtal kommer från Eltel enl. Mattias.

Företag: ICA: minst fyra fibrer 2 fibrer till handel 2 till posten, Bilprovningen minst 2, Banken? Diskutera vidare med respektive.

Distanspålar – inget krav från Eltel, men lämpligt som stöd i framtida grävningar. Bör fixas i höst direkt efter grävning.

Skolan har betalt 18.000 kr. Avtal skall diskuteras. Så också med Vattenverk i Stånga och Avloppsverk i Lye. Lennart B gör detta.

Leader-pengar tas vid nästa möte utifrån beslut.

Problem med skåp 35 reder Stig ut med Brett och Ulf H.

Ekonomi moms tillbaka 229.000 kr

Bursbor vill gå med i vår förening men konner att hänvisas till föreningen ”Fiber i Burs” som har 13 personer som arbetar med att få fiber till Burs och har ett stormöte 2 aug. Insatta medlemsavgifter återbetalas.

Röjning och återställning – inget just nu.

Serviceavtal, förslagsvis 2 årigt avtal, kommer att presenteras från Eltel.

Väg och Byggnadsgrus har semester v 28 till och med v 30. Jonas tillbaka v 31för satt jobb vid Botvalde.

Stort tack till Fredrik N som för kvällen bjöd på kaffe och nybakta bullar.

Nästa möte Tisdagen den 19 juni, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

 

 

Comments are closed.