Monthly Archives: juli 2012

post by Pelo | | Closed

Nu drar fiberprojektet igång igen!

Efter några veckors semester drar vi igång fiberprojektet igen. Här är lite information:

– Fiberpuben drar igång igen på fredag den 3 augusti klockan 19.00-23.00 i Lye bygdegård. Välkomna!

– Grävningen sätter igång igen denna vecka efter semester i tre veckor.

– Eltel kommer att börja blåsa fiber i nästa vecka (vecka 32). Det är alltså viktigt att ni som ännu inte dragit in kabeln i huset och monterat dosan gör det snarast. Ni som ännu inte fått dosor kommer att få det under den närmaste tiden. Om ni behöver den omgående så kontakta er områdesansvarige.

Titta gärna in på hemsidan för mer information. Vi försöker samla vanliga frågor under sidan frågor & svar. Hittar ni inte svar på er fråga så kontakta oss via e-post.

Som vanligt vill vi gärna att ni sprider denna information vidare till era grannar och bekanta.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

post by Pelo | | Closed

Information om fiberprojektet

Vi håller på och gräver den sista veckan innan semestern och grävningen går väldigt bra. Väg & byggnadsgrus kommer att hålla semester från och med vecka 28 till och med vecka 30 så då kommer inget arbete att pågå.

Arbetskvällar:
Vi kommer inte att ha några fler arbetskvällar under semestern utan kör igång igen i augusti. Ni som har tomter som vi grävt över får gärna återställa där som en del av arbetsdagarna vi alla skall bidra med. Vi återkommer i augusti med datum för arbetskvällar.

Fiberuttaget:
Fiberuttaget, den vita dosan där fibern skall svetsas, delas ut av respektive områdesansvarige. När ni fått dosan är det viktigt att ni monterar den och drar fram fiberslangen till dosan. Dra ej in slangen i dosan utan lämna den utanför. När Eltel kommer och installerar fibern kommer de att dra in slangen i dosan och svetsa fibern.

Eltel kommer att börja svetsa fiber i augusti och då är det viktigt att vi/de får tillträde till huset. Om ni inte finns hemma är det bra om ni kommer överens med områdesansvarige om hur vi kommer in i huset. Vi kommer att gå ut med mer information om när det blir aktuellt för respektive område.

Eftersom vi skall igång och blåsa fiber rätt snart är det viktigt att ni monterar dosan och drar in slangen så att det är färdigt när Eltel kommer. Annars kommer de att ta ut en extra avgift om de måste komma tillbaka en extra gång.

Fiberpuben:
Fiberpuben kommer att ta sommarlov under juli månad. Vi återkommer i augusti när vi kör igång igen.

Är det något ni undrar över så tveka inte att ta kontakt med er områdesansvarige eller skicka ett mail till info@slfiber.se så skall vi försöka svara på era frågor.
Sprid denna information vidare till era grannar och bekanta som inte har tillgång till dator.

Till sist vill vi önska er en riktigt trevlig sommar!
/styrelsen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 26 juni 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola och tog upp följande.

Grävning, Lye förbi Sören Thomsson och framme vid S 24 på väg norrut. Stånga S 7 och P 6 är klart. Vi accepterar att Jonas R kan gå över till Sanda nästa vecka och återkommer v.31.

Rör är på gång, ca 700 m fattas av 16-rör. Stig kollar med Mattias Rotter. Bror-Erik skall ha in till hus med rör som kan ta datakabel till ladugård. Annat material finns.

Faktura från Eltel kommer att bli ordning på snarast och fakturaförslag kommer.

Nyckelfrågan, 40 lås till kopplinspålar plus ett till nodhuset, 10 nycklar beställes.

Reservkraft kan köpas av Telia till nodhuset. Ev. 2 h backup, 48 volt. Stig diskuterar med Grönström med hjälp av Mattias R.

Stomnätet är klart för blåsning. Eltel kommer att börja blåsa i fastigheter i slutet på juli.

Företag, inställelsetid kan efterfrågas. Förslag till serviceavtal kommer från Eltel enl. Mattias.

Företag: ICA: minst fyra fibrer 2 fibrer till handel 2 till posten, Bilprovningen minst 2, Banken? Diskutera vidare med respektive.

Distanspålar – inget krav från Eltel, men lämpligt som stöd i framtida grävningar. Bör fixas i höst direkt efter grävning.

Skolan har betalt 18.000 kr. Avtal skall diskuteras. Så också med Vattenverk i Stånga och Avloppsverk i Lye. Lennart B gör detta.

Leader-pengar tas vid nästa möte utifrån beslut.

Problem med skåp 35 reder Stig ut med Brett och Ulf H.

Ekonomi moms tillbaka 229.000 kr

Bursbor vill gå med i vår förening men konner att hänvisas till föreningen ”Fiber i Burs” som har 13 personer som arbetar med att få fiber till Burs och har ett stormöte 2 aug. Insatta medlemsavgifter återbetalas.

Röjning och återställning – inget just nu.

Serviceavtal, förslagsvis 2 årigt avtal, kommer att presenteras från Eltel.

Väg och Byggnadsgrus har semester v 28 till och med v 30. Jonas tillbaka v 31för satt jobb vid Botvalde.

Stort tack till Fredrik N som för kvällen bjöd på kaffe och nybakta bullar.

Nästa möte Tisdagen den 19 juni, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen