Monthly Archives: juni 2012

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 5 juni 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte och behandlade följande frågor.

Genomgång av stormötet 29/5. Stormötet var bra med Rotter och co där tavla med inomhusutrustning visades.

Nodhuset: Gjutning av platta kan göras då platta ej är bygglovspliktig, huset får avvaktas till 13/6 då vi förhoppningsvis har färdigt bygglov. Form bygges troligen på torsdag 8/6. Dörren finns hos Micke L. Christer fixar ställning som Classe Nyman hämtar på torsdag och lägger på Christers gård.

Kan reservkraft lösas via Eltel, Bengt Grönström, Stig kollar.

Ont om rör i hela landet, leverens har gått men ELTEL vet inte var de finns.

Röjning, gick bra i torsdags 31/5. Ny röjkväll torsdag 8/6. Asfalt skall samlas upp. Classe håller med traktor och vagn.

Vattenverket, Stånga, Avloppsverket, Lye, Stånga skola skall med och förhandlas i särskild ordning av Lennart B.

Avgrävning vid Maldes har lagats av Stig Engström. Väg & Byggnadsgrus bör stå för detta – Stig kollar med Tommy Gardarve.

Örjan har redovisat första momsen på 53.000 kr, får se när vi får pengarna.

Återställning asfalt utföres av Väg & Byggnadsgrus, lista göres av respektive områdesansvariga.

Nyckelproblemet diskuterade. Kollas med ELTEL och FLL. Tas vid nästa byggmöte.

Nästa möte Tisdagen den 12 juni, kl. 19.00, Stånga skola, tillika byggmöte.

Fiber-PUB som vanligt varje fredag i Lye Bygdegård.

/Arbetsgruppen