post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 19 juni 2012

Stånga-Lye Fiberförening har hållit möte. Följande frågor togs upp.

Nodhus. Vi har fått positivt beslut om bygglov. Väggarna är uppe och tak påbörjas på måndag då Christer och Classe börjar spika takstolar. Classe fixar fläkt för kylning av utrustning.

Vi har fått kontrakt av Geab för elabonnemang. Ingrävning av elkabel får föreningen göra själva. Fredrik fixar kabelrör.

Nycklar och lås: beslut togs om att Stig beställer lås och tio nycklar. Vid nodhus behövs nyckelskåp eller tub. Stig kollar.

Grävningen går bra. Vi har fått den 25-slang vi behöver. Stig kollar tillgången på 16-slang.

Asfalt på gång för återställning på Malmen och Gumbaldevägen.

Övrigt: Vit slang (7/3,5) skall tillbaka till Royen så fort man är klar med rullen.

Problem med märkningen vid skåp 35 (Stenstu). Brett och Stig reder ut.

Vi måste ha möjlighet att komma in i sommarhusen vid blåsning av fiber. Områdesansvariga måste kolla upp detta.

Uppmärkning av eventuella extraslangar måste göras klokt så att vi kan hitta dem senare. Distanspåle behövs.

Fibernät Gotland håller seminarium 25/6.

Nytt möte nästa vecka 26/6 (byggmöte).

/Arbetsgruppen

Comments are closed.