post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 12 juni 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Följande togs upp.

Gjutning av Nodhuset onsdagkväll, 13/6, kl.18.00, Micke har ett elverk, murning av väggar eventuellt på torsdag, Classe Nyman fixar fram vatten och kolla dörrmått som meddelas Christer W. Ronny kollar med Sven Bosarfve om han kan bistå med el.

Reservkraft kan få köpas från Telestationen av Scanova. El beställt från GEAB med leveranstid.

Rör är på gång, ca 100 m fattas av 25-rör. Stig kollar.

Vattenverket, Stånga, Avloppsverket, Lye, Stånga skola skall slutförhandlas av Lennart.

Asfalt skall lappas av Väg och Byggnadsgrus ev på torsdag, 14/6.

Avgrävning vid Maldes har lagats av Stig Engström. Väg & Byggnadsgrus står för detta – Stig förhandlar med Tommy Gardarve.

Nycklar, lås till stolpar har Stig kollat. Pris för 40 lås blir totalt 8600 kr.

Grävningarna går bra, enligt beräknat, klart till Lillro. Vissa justeringar och röjning skall göras i Lye. Lye-personer behöver finnas med i grävarbetet för att ha koll på dragning och ändringar. Stakningen behöver kollas och ev. kompletteras.

Anslutningarna till skolan och Eva L får fixa slang in i husen snarast, Lennart tar kontakt med dem.

Väg och Byggnadsgrus har semester vecka 28 till och med vecka 30.

Lantmäteriet vill framöver ha uppgifter på ledningsrätter för registrering. Kostnader ca 170.000 kr.

Antalet som vill ha en aktiv anslutning är nu uppe i 296 anslutning vilket motsvarar 84 % – en mycket bra siffra och ett mycket gott betyg på vårt arbete.

Lista från Telia har Örjan reviderat och sänt tillbaka.

Utbetalt till dagens datum, borrningar: 379.000 kr, grävning, plogning 388.000 kr, ELTEL 147.000 kr, sammantaget 914.000 kr.

Leader-pengar kollas vid nästa möte.

Nästa möte Tisdagen den 19 juni, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.