Monthly Archives: maj 2012

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 2 maj 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte och följande togs upp.

Reservel nodhus tas upp på nästa möte.

Christer anmäler elanslutning för nodhus till Geab.

Kostnad för flytt mellan borningar Fredrik Nordin skulle kolla men var ej med på mötet vi får ta det på nästa möte.

Borrning under väg vid Strömma: Väg & byggnadsgrus har i samband med ny vattenledning dragit i extraslangar med till fiber men det stämmer inte med dragningen varför Jonas R. från väg o byggnadsgrus kollar upp. Fredrik N kanske också vet något.

Leveranser från Eltel 3/5 eller 4/5, Stig kollar. Angående material från första leveransen måste vi kolla antal mot Eltel. Packsedlar efterfrågas, kolla med Mattias R El-tel.

Vägg & byggnadsgrus presenterade en produktionsplan (grävningsplan) vecka 17-27.

Grävningen fortsätter mot Burs. Återställning åt Burshållet torsdag 18.30.

Banken vill ha en fiber till, då måste det bli en svartfiber för 18000 kr.

Nästa vecka vanligt möte tisdag 8/5. Torsdag 10/5 återställning efter grävning.

Nästa byggmöte tisdag 15/5.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 24 april 2012

Fiberföreningen har haft möte och tog upp följande frågor.

Ingen röjning på måndag 30/4. Torsdagen 3/5 blir det röjning igen.

Rishög åt Burshållet behöver flyttas. Fredrik och Classe fixar.

Arbetsmiljöplanen gicks igenom.

Reservkraft vid noden tas upp med Mattias Rotter vid Eltel.

Årsmöte med Fiberförening Gotland på Lövsta:
Förslag på gemensam drift och underhåll av näten. Inget beslut taget.
Årsavgift till föreningen 1350 kr inkl moms.
Föreningen tar 300 kr/timmen om vi behöver ha hjälp av dem.

Grävning: Öster om vägen är klart. Borrning vid Malmahallen skall göras under veckan. Grävningen fortsätter åt Burshållet.

Grävplan ska tas fram av Väg & byggnadsgrus till nästa byggmöte.

Borrningar bör redas ut. Kan vi gräva schakt vid sidan av vägen istället (ej blåmarkerad väg). Då sparar vi 4-5 meter borrning på ömse sidor om vägen.Vad räknas som flytt av borraggregat? Om den kan köra själv mellan borrningarna är det flytt?

Borrning vid Strömma bör redas ut. Oklart vad Väg & byggnadsgrus borrat. Stig tar upp med Tomy Gardarve.

Nästa möte bestämdes till Onsdagen den 2 maj kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen