post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 22 maj 2012

Fiberföreningen har hållit möte i Stånga skola och gick igenom följande.

Lennart kontaktar Conny Olofsson Telia den 23/5 för att meddela antal klara 295?
Örjan ringer osäkra som ej betalt.

Nodhuset: Svårt att få bygglov. Möte med Bo Björkman och Stefan Hallin på plats för att påskynda ansökan, Per S ansvarar. Vi hittar endast sämre placeringar. Ronny O kollar med Sven angående grannutlåtande.

Grävning går bra. Bergvalls lägenheter, Malmgard, Hans Pettersson och Vattenverket återstår söder ut. Vattenverket är fortförande oklart.

Vattenverket har skrivit på ett privatabonnemang. Lennart B förhandlar vidare om teckning av de faktiska kostnaderna. Svevia har lämnat markavtalet för dragning till Vattenverket.

Distanspålar diskuterades – fråga ställes till Mattias Rotter på stormötet.

Stormöte hålles på Malmgard den 29 maj klockan 19.00. Lokal är bokad.

Nästa möte Tisdagen den 29 maj, kl. 19.00, Malmgard, Stånga.

Fiber-PUB hålles varje fredag i Lye Bygdegård.

/Arbetsgruppen

 

Comments are closed.