post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 15 maj 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte och behandlade följande frågor.

Mattias Rotter meddelade att vi får ”pianotypen” av modem och trådlöst nätverk. Det börjar bli dags för blåsning av fiber, förutsatt att noden och skåpen är klara. Troligen går det att klara med ett besök per fastighet.

Stefan Hallin ringer Christer imorgon onsdag angående bygglovet för nodhuset. Stomfiber går att blåsa i nu.

Blåsningen av fibertråd beräknas vara klart i mitten på september, och när Eltel fått hela tidsplanen från Väg & Byggnadsgrus kan slutdatum sättas ut. Förslag på hur man bygger nod och fibernät finns på Post- och Telestyrelsens hemsida. Fiberuttag kabel mm beräknas kosta ca 100 kr per fastighet. Beslutades att 1 meter kabel ingår jämte fiberuttag samt omvandlare. Vill man ha längre kabel betalar fastighetsägaren det själv.

Vi kan få 200 fiberuttag och omvandlare om en vecka.

Mattias kommer att montera den utrustning vi erhåller inomhus på en skiva så alla kan se vilket material som ingår.

Beslutades att ha nästa stormöte tisdag den 29 maj på Malmgard förutsatt att lokalen är ledig då. Genomgång och rapport från de olika områdena: från nodhus till Ungbåtels klart, mot Burs och Österlings klart, Malmen det mesta klart och mot Stenstugu och Strömma klart. GPS-utsättning av nätet görs av Väg & Byggnadsgrus och de ombedes skicka datafilerna till Eltel så de kan rita ut det på sin karta.

Reservkraft vid nodhus diskuterades; Eltel undersöker en central lösning för hela landet, batteribackup blir dyrt. Mindre elverk med automatstart blir också dyrt.

Mattias ser till att följesedlar kommer med leveranserna så det går att kontrollera vad som levererats och inte.

Väg & byggnadsgrus har skickat faktura på borrningar under vägar som Örjan betalat.

Nästa onsdag 23 maj skall det vara klart hur många som ansluter sig till nätet. Därefter är betänketiden definitivt slut.

Örjan har gjort lista med 313 fiber varav 19 vilande till privatpersoner.

Beslutades att Stenstu Kvarn betalar för 100 meter grävning på på tomten vid lagret uppe i Stånga.

Nästa möte tisdag den 22 maj kl 19.00 i Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.