post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 8 maj 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Där behandlades följande.

Vid borrningen under kanalen på Strömma behöver smörjmedlet till borren (bentonitlera) tas omhand så det inte rinner tillbaka ner i kanalen .Bergborrningen behöver redas ut ytterligare med Väg & Byggnadsgrus, hur mycket bergborrning Stånga/Lye fiberförening skall betala. Beslöts att Christer diskuterar det med Stefan Lindby. Totalt behövs ca 50 borrningar.

Nodhuset :  Christer har anmält behov av elanslutning av nodhuset till Geab.

Leveranser av material från Telia: Stig har gått igenom dagens och gårdagens materialleveranser. Tyvärr fanns inga packsedlar med utan bara angivet antal kolli, vilket gör det svårt att veta vad som levererats och vad som fattas.

Inget besked om bygglov för nodhuset har kommit ännu. Bortgrävning av matjord och fyllning av singel till nodhusplattan görs på torsdagkväll. Beslöts att Christer ordnar färdiga kantelement till nodhuset. Klas-Göran har ordnat en dörr, 90×200 cm till nodhuset. Stig kollar med Claes Lickander var Telia vill ha in fiberkablarna i nodhuset.

Grävning och nerlägning av fiberrör: Sträckningen mot Burs och Österlings nästan klart bör bli klart denna vecka om inget oförutsett händer.

Brev från Telia/sonera: Conny Olofsson vill ha slutligt besked på antal anslutningar samt en lista med namn och adress samt belägenhetsadress och fastighetsbeteckning på de personer och fastigheter som skall anslutas till fibernätet.

Örjan har en sådan lista som han kan vidarebefordra till Telia.

Nästa möte nästa tisdag den 15 maj kl 19.00 byggmöte med Mattias Rotter.

Ordförande Christer tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Comments are closed.