post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 2 maj 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte och följande togs upp.

Reservel nodhus tas upp på nästa möte.

Christer anmäler elanslutning för nodhus till Geab.

Kostnad för flytt mellan borningar Fredrik Nordin skulle kolla men var ej med på mötet vi får ta det på nästa möte.

Borrning under väg vid Strömma: Väg & byggnadsgrus har i samband med ny vattenledning dragit i extraslangar med till fiber men det stämmer inte med dragningen varför Jonas R. från väg o byggnadsgrus kollar upp. Fredrik N kanske också vet något.

Leveranser från Eltel 3/5 eller 4/5, Stig kollar. Angående material från första leveransen måste vi kolla antal mot Eltel. Packsedlar efterfrågas, kolla med Mattias R El-tel.

Vägg & byggnadsgrus presenterade en produktionsplan (grävningsplan) vecka 17-27.

Grävningen fortsätter mot Burs. Återställning åt Burshållet torsdag 18.30.

Banken vill ha en fiber till, då måste det bli en svartfiber för 18000 kr.

Nästa vecka vanligt möte tisdag 8/5. Torsdag 10/5 återställning efter grävning.

Nästa byggmöte tisdag 15/5.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.