Monthly Archives: april 2012

post by Pelo | | Closed

Inbjudan till informationsmöte 11 april 2012

Stånga-Lye fiberförening inbjuder er till informationsmöte den 11 april klockan 19.00 i Malmgard. Se bifogad inbjudan.

Denna inbjudan går ut endast via e-post och på hemsidan, så för budskapet vidare till vänner och grannar som inte har dator.

Kan ni vara med och hjälpa till? Röja, flytta stängsel, återställa efter grävmaskinerna, köra ut material mm. Hör av er till:

Lyeboar:     Bo Larsson         0701 – 80 85 84
Stångboar: Christer Warte    0736 – 42 23 14

…eller kontakta er områdesansvarige.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 3 april 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte i Stånga skola och där behandlades följande frågor.

Startmöte med entreprenörerna har hållits. Närvarande från Eltel var Mattias Rotter och från Väg & byggnadsgrus var Mattias Nygren och Tommy Gardarve. Startmötesprotokoll skrivs av Mattias Rotter.

Byggmöte hålls var 14:e dag tisdagar kl 19.00 i Stånga skola i samband med ordinarie möte. Första byggmöte 17/4.

Väg & byggnadsgrus tar fram en tidplan för grävningen till byggmötet.

Grävning den närmaste tiden blir från Nod till Stig Engströms, sedan från Nod mot Nymans plåt och därefter från nod mot Burs.

Beslut togs att vi lägger extraslang under Trafikverksväg samt där vi ser att det kan komma att behövas.

Länsstyrelsen har godkänt att vi gräver genom åarna. Vi skall dock vara uppmärksamma på om det kan vara lekplats för lax.

Örjan har tagit fram markavtal för nod-huset.

Datum för nytt stormöte är onsdag den 11 april. Christer kollar om Malmgard är tillgängligt. Bosse sätter ihop informationsmaterial. Jonas skickar ut via mail.

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 10 april kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen