post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 17 april 2012

Fiberföreningen har hållit möte och behandlade följande frågor.

Diskuterades med Mattias Rotter vid Eltel angående vilken material som finns på lager samt vad som behöver beställas till och kompletteras . Leveranstid ca 3 veckor.

Flyttade skåp och ändrad sträckning meddelades Eltel.

Mattias berättade om den nya och den äldre modellen av converter och router. Telia har inte lämnat definitivt beslut på vilken utrustning vi får.

Ett sätt att få en flexibel inkoppling kan vara att drar fibern till ett fiberuttag i huset och därifrån vidare till convertern med en speciell fiberkabel som är mycket mer flexibel. Föreningen tar beslut om lösning när vi fått besked från Telia om vilken utrustning som är aktuell.

ÄTA = ändring och tilläggsarbeten: Beslöts att Eltel får mandat upp till 2000 kr att göra ändringar. Över 2000 kr kostnad skall föreningen kontaktas.

Arbetsmiljöansvarig skall utses av föreningen samt en Bas-U för arbetsmiljön. Jonas kollar hur det skall ordnas praktiskt och tar fram ett förslag till nästa möte .

Tidsplan från Väg & Byggnadsgrus efterlyses . Tyvärr var inte Mattias Nygren med på mötet. Bör tas fram till nästa möte.

Beslöts att den så kallade svartfiberanslutningen kostar 18 000 kr .

Lennart meddelar att det är inget problem att beställa fler abonnemang under byggtiden

Då det gäller läggning av extra slang till icke anslutna fastigheter svarar områdesansvariga för att sunt bondförnuft råder då det gäller att dra med tomslang .

Batteribackupp vid nodhuset: beslöts att undersöka kostnad för 1 respektive 2 timmar
backup. Vid liten prisskillnad föredras 2 timmar.

Kassören meddelar att det nu finns 3.397 000 kr på kontot. Fem fastighetsägare har betalat halva anslutningsavgiften, men elva har inte betalat någonting. Beslöts att skicka en påminnelsfaktura med 10 dagars förfallodatum.

Arbetsträff på torsdagkväll 18.30. Samling vid Malmahallens parkering. Information har gått ut via e-post.

/Arbetsgruppen

 

Comments are closed.