post by Pelo | | Closed

Arbetsmöte 10 april 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte och behandlat följande frågor.

Vem tillhandahåller inomhusslang? Tas upp med Mattias Rotter på byggmöte 2012-04-17.

Diskuterades anslutningsfrågor, anslutning till box, som också måste tas upp på byggmöte.

Nodhuset, Stefan Hallin, Byggnadsnämnden, har fått ansökan. Förenklat bygglov gäller inte i ”sammanhängande bebyggelse”.

Diskuterades några ändringar i dragning av fiber. Markägare måste finnas med vid ändrad grävsträckning.

Christer rapporterade att Bolagsverket har sänt registreringsbevis.

Fråga om delbetalning diskuterades. Delbetalning beviljas endast för 6000+6000 kr i övrigt hänvisas till bankerna.

Antal abonnemang diskuterades. Hur skall aktiebolagen hanteras? Regel har varit att bolag redovisas som ”svartfiber”. Ett antal oklarheter finns.

Antal abonnemang 293 st utom skola och vattenverk. Kontrollräkning måste ske!

Fibernät Gotlands årsmöte måndagen den 23/4, kl 19.00, Lövsta Landsbygdscentrum. Christer W, Mickael L och Stig E åker på detta.

Svevia har inte lämnat markavtalet för dragning till Vattenverket än.

Röjning och efterarbete. Christers förslag att man träffas vid Malma kl 18.30 för fixning. Områdesansvariga måste ha kontakt med grävarna varje dag. Ta upp och informera på stormötet den 11/4.

Nästa möte Tisdagen den 17 april, kl. 19.00, Stånga.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.