post by Pelo | | Closed

Informationsmöte på Malmgard 11 april 2012

Stånga-Lye fiberförening inbjöd till informationsmöte på Malmgard. På plats fanns Styrelsen och de områdesansvariga samt Mattias Rotter från Eltel.

Christer Warte berättade lite om hur långt vi kommit och hur grävplanerna ser ut inom det närmaste. Vi håller på att gräva från noden i riktning söderut mot Nymans plåt.

Mattias Rotter visade upp den utrustning vi skall ha i hemmet och svarade på många tekniska frågor kring läggning av ledning på den egna tomten. Bland annat följande:

Det är viktigt att man inte böjer fiberslangen för snävt när man lägger den i marken eller fäster den på vägg eller liknande. Vi montage på vägg skall böjarna minst ha en radie motsvarande en snusdosa. Vid förläggning i mark bör man inte ha mindre radie än 2-3 meter. För skarpa böjar ger problem att blåsa i fibern.

När man själv gräver ner sin slang på tomten är det viktigt att man plockar bort sten i botten på schacktet. Har man väldigt stenig mark kan det vara lämpligt att lägga lite sand runt slangen.

Man skall också se till att sträcka upp slangen lite försiktigt så att den blir så rak som möjligt. Det underlättar vid blåsningen.

Christer informerade om att föreningen behöver ha hjälp av sina medlemmar under grävarbetet. Det kan handla om röjning, flyttning av stängsel, återställning efter grävmaskinerna eller liknande. Måndag 16 april klockan 18.30 är det samling vid Malmahallens parkering. Då går vi igenom var grävning skall ske de närmaste dagarna samt vad vi behöver ha hjälp med. Det är bra om alla som kan kommer.

Till sist presenterade alla områdesansvariga sig och de närvarande fick möjlighet att se vilka som ansvarar för det område de bor i.

Har ni frågor så ska ni inte tveka att kontakta er områdesansvarige, någon i styrelsen eller skicka ett mail till info@slfiber.se.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.