post by Pelo | | Closed

Föreningen behöver hjälp av medlemmarna!

Som de flesta känner till så har grävarbetet börjat för vårt fibernät. För att hålla kostnaderna nere för fiberanslutningarna har ett villkor varit att medlemmarna i föreningen skall hjälpa till under arbetet med att anlägga fibernätet. Det kan handla om röjning, flyttning av stängsel, återställning efter grävmaskinerna eller liknande.

Måndag 16 april klockan 18.30 är det samling vid Malmahallens parkering. Då går vi igenom var grävning skall ske de närmaste dagarna samt vad vi behöver ha hjälp med. Det är bra om alla som kan kommer. Tag med oömma kläder, spade, räfsa, och de som har, en motorsåg eller röjsåg.

/Styrelsen

Comments are closed.