Monthly Archives: april 2012

post by Pelo | | Closed

Arbetskväll torsdag 19 april 2012

Torsdag den 19 april klockan 18.30 är det åter dags för en arbetskväll. Vi samlas vid Malmahallens parkering. Ha oömma kläder och ta med arbetsredskap i form av spade, räfsa, röjsåg, motorsåg etc.

/Styrelsen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 17 april 2012

Fiberföreningen har hållit möte och behandlade följande frågor.

Diskuterades med Mattias Rotter vid Eltel angående vilken material som finns på lager samt vad som behöver beställas till och kompletteras . Leveranstid ca 3 veckor.

Flyttade skåp och ändrad sträckning meddelades Eltel.

Mattias berättade om den nya och den äldre modellen av converter och router. Telia har inte lämnat definitivt beslut på vilken utrustning vi får.

Ett sätt att få en flexibel inkoppling kan vara att drar fibern till ett fiberuttag i huset och därifrån vidare till convertern med en speciell fiberkabel som är mycket mer flexibel. Föreningen tar beslut om lösning när vi fått besked från Telia om vilken utrustning som är aktuell.

ÄTA = ändring och tilläggsarbeten: Beslöts att Eltel får mandat upp till 2000 kr att göra ändringar. Över 2000 kr kostnad skall föreningen kontaktas.

Arbetsmiljöansvarig skall utses av föreningen samt en Bas-U för arbetsmiljön. Jonas kollar hur det skall ordnas praktiskt och tar fram ett förslag till nästa möte .

Tidsplan från Väg & Byggnadsgrus efterlyses . Tyvärr var inte Mattias Nygren med på mötet. Bör tas fram till nästa möte.

Beslöts att den så kallade svartfiberanslutningen kostar 18 000 kr .

Lennart meddelar att det är inget problem att beställa fler abonnemang under byggtiden

Då det gäller läggning av extra slang till icke anslutna fastigheter svarar områdesansvariga för att sunt bondförnuft råder då det gäller att dra med tomslang .

Batteribackupp vid nodhuset: beslöts att undersöka kostnad för 1 respektive 2 timmar
backup. Vid liten prisskillnad föredras 2 timmar.

Kassören meddelar att det nu finns 3.397 000 kr på kontot. Fem fastighetsägare har betalat halva anslutningsavgiften, men elva har inte betalat någonting. Beslöts att skicka en påminnelsfaktura med 10 dagars förfallodatum.

Arbetsträff på torsdagkväll 18.30. Samling vid Malmahallens parkering. Information har gått ut via e-post.

/Arbetsgruppen

 

post by Pelo | | Closed

Arbetsmöte 10 april 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte och behandlat följande frågor.

Vem tillhandahåller inomhusslang? Tas upp med Mattias Rotter på byggmöte 2012-04-17.

Diskuterades anslutningsfrågor, anslutning till box, som också måste tas upp på byggmöte.

Nodhuset, Stefan Hallin, Byggnadsnämnden, har fått ansökan. Förenklat bygglov gäller inte i ”sammanhängande bebyggelse”.

Diskuterades några ändringar i dragning av fiber. Markägare måste finnas med vid ändrad grävsträckning.

Christer rapporterade att Bolagsverket har sänt registreringsbevis.

Fråga om delbetalning diskuterades. Delbetalning beviljas endast för 6000+6000 kr i övrigt hänvisas till bankerna.

Antal abonnemang diskuterades. Hur skall aktiebolagen hanteras? Regel har varit att bolag redovisas som ”svartfiber”. Ett antal oklarheter finns.

Antal abonnemang 293 st utom skola och vattenverk. Kontrollräkning måste ske!

Fibernät Gotlands årsmöte måndagen den 23/4, kl 19.00, Lövsta Landsbygdscentrum. Christer W, Mickael L och Stig E åker på detta.

Svevia har inte lämnat markavtalet för dragning till Vattenverket än.

Röjning och efterarbete. Christers förslag att man träffas vid Malma kl 18.30 för fixning. Områdesansvariga måste ha kontakt med grävarna varje dag. Ta upp och informera på stormötet den 11/4.

Nästa möte Tisdagen den 17 april, kl. 19.00, Stånga.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Föreningen behöver hjälp av medlemmarna!

Som de flesta känner till så har grävarbetet börjat för vårt fibernät. För att hålla kostnaderna nere för fiberanslutningarna har ett villkor varit att medlemmarna i föreningen skall hjälpa till under arbetet med att anlägga fibernätet. Det kan handla om röjning, flyttning av stängsel, återställning efter grävmaskinerna eller liknande.

Måndag 16 april klockan 18.30 är det samling vid Malmahallens parkering. Då går vi igenom var grävning skall ske de närmaste dagarna samt vad vi behöver ha hjälp med. Det är bra om alla som kan kommer. Tag med oömma kläder, spade, räfsa, och de som har, en motorsåg eller röjsåg.

/Styrelsen

post by Pelo | | Closed

Informationsmöte på Malmgard 11 april 2012

Stånga-Lye fiberförening inbjöd till informationsmöte på Malmgard. På plats fanns Styrelsen och de områdesansvariga samt Mattias Rotter från Eltel.

Christer Warte berättade lite om hur långt vi kommit och hur grävplanerna ser ut inom det närmaste. Vi håller på att gräva från noden i riktning söderut mot Nymans plåt.

Mattias Rotter visade upp den utrustning vi skall ha i hemmet och svarade på många tekniska frågor kring läggning av ledning på den egna tomten. Bland annat följande:

Det är viktigt att man inte böjer fiberslangen för snävt när man lägger den i marken eller fäster den på vägg eller liknande. Vi montage på vägg skall böjarna minst ha en radie motsvarande en snusdosa. Vid förläggning i mark bör man inte ha mindre radie än 2-3 meter. För skarpa böjar ger problem att blåsa i fibern.

När man själv gräver ner sin slang på tomten är det viktigt att man plockar bort sten i botten på schacktet. Har man väldigt stenig mark kan det vara lämpligt att lägga lite sand runt slangen.

Man skall också se till att sträcka upp slangen lite försiktigt så att den blir så rak som möjligt. Det underlättar vid blåsningen.

Christer informerade om att föreningen behöver ha hjälp av sina medlemmar under grävarbetet. Det kan handla om röjning, flyttning av stängsel, återställning efter grävmaskinerna eller liknande. Måndag 16 april klockan 18.30 är det samling vid Malmahallens parkering. Då går vi igenom var grävning skall ske de närmaste dagarna samt vad vi behöver ha hjälp med. Det är bra om alla som kan kommer.

Till sist presenterade alla områdesansvariga sig och de närvarande fick möjlighet att se vilka som ansvarar för det område de bor i.

Har ni frågor så ska ni inte tveka att kontakta er områdesansvarige, någon i styrelsen eller skicka ett mail till info@slfiber.se.

/Arbetsgruppen