Monthly Archives: mars 2012

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 28 februari 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola och behandlade följande frågor.

Måndag den 5/3 påbörjas utsättningen med en genomgång med alla områdesansvariga. Där går vi igenom hur uppmärkning och utsättning skall gå till så att det blir lika i alla områden. Samling vid gamla mejeriet klockan 9.00.

Markavtalen är så gott som klara. Det återstår ett fåtal. Det samma gäller för anslutningsavtalen.

Nodskåpet är beställt och ska klara 360 anslutningar. Vi bör också förbereda så att det går att flytta in utrustningen i telestationen i framtiden.
Örjan Lindgren drog lite om ekonomin. Många har redan betalat in anslutningsavgifterna. Några har kontaktat Örjan för att dela upp betalningen.

Region Gotland skall lägga en ny vattenledning genom delar av Stånga och Lye och har ställt frågan om vi vill samgräva vissa sträckor. Det kan vara bra att samordna grävning vissa sträckor där det är trångt, men pris måste ännu förhandlas med Regionen. Väg & Byggnadsgrus måste informeras om Region Gotlands ledningsförläggning.

Det närmar sig grävstart och vi måste gå ut med mer information. Ett stormöte måste planeras in och vi behöver sätta ihop en informationsfolder som kan gå ut till medlemmarna.

Den 7 mars hålls ett seminarium på Lövsta där Telia kommer att närvara. Lennart representerar föreningen på detta seminarium.

Nästa möte hålls tisdagen den 6 mars klockan 19.00 i Stånga skola.

/Arbetsgruppen