post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 27 mars 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Följande frågor behandlades.

Stig har pratat med Skanova angående placering av vårt nod-hus. De vill att vi placerar vårt hus 6 meter från deras. Detta betyder att de måste flytta några av deras kablar. Om det räcker med 5 meter till deras hus klarar vi placering utan att flytta kablar. Stig har vidare kontakt med Skanova.
Jonas fixar en situationsplan för området kring nod-huset.
Classe har fixat en branddörr till nod-huset.
Stig har fixat rörgenomföringar för kabel till nod-huset (el och fiber)
Christer har ritat en skiss på nod-huset samt har kontakt med Regionen angående bygglov.

Grävfirman etablerar sig under veckan, troligtvis fredag. Eventuellt påbörjas borrningen under veckan.

Nytt anslutningsavtal för skola och vattenverk skall skrivas. Det skall vara svartfiber till dessa.

Uppstartsmöte med Eltel, Väg & byggnadsgrus, samt föreningen tisdagen den 3 april klockan 19.00 i Stånga skola (i anslutning till vårt vanliga möte).

Alla ändringar på kartorna måste redovisas nästa gång så att Eltel kan ta fram en uppdaterad version av kartorna.

Utstakning är i stort sett klart. En hel del röjning återstår.
Röjningsbredd för att komma fram med grävmaskinen är minst 3 meter, gärna mer. Tänk också på höjden.

Stig undersöker med Eltel om vi kan få ut utrustningen som skall sitta i huset för att visa upp till exempel på fiberpuben.

Om någon fastighetsägare vill ha ut slang och märkband för att gräva själv ska de kontakta respektive områdesansvarige.

Förslag att lägga en extraslang vid borrning under 140-väg och andra större vägar i området. Vad blir extrakostnaden. Skall kontrolleras med Väg & byggnadsgrus. Beslut tas nästa möte.

Finns det någon fastighetsägare som vill ha med tex vattenslang under vägen när vi borrar så kontakta respektive områdesansvarig eller maila oss på info@slfiber.se. Kostnaden delas mellan förening och fastighetsägare.

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 3 april kl. 19.00, Stånga skola.

Fredag 30/3 är det fiberpub i Lye bygdegård kl 19.00 – 23.00.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.