post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 20 mars 2012

Den 20 mars höll Stånga-Lye fiberförening planeringsmöte i Stånga skola. Följande behandlades på mötet.

Arbetet med anslutningsavtal och markavtal är i stort sett klart. Enstaka avtal återstår att reda ut.

Utsättningen har kommit igång. Stora delar av Stånga samhälle är klart och stora delar av Lye är klart.

Grävstart vilken dag som helst.

Om vi behöver göra ändringar vid vägundergångar skall detta meddelas Tommy Gardarve omgående så han kan uppdatera TA-planerna.

Det är bråttom med röjning vid Gumbalde. Ett röjningslag träffas och tar det imorgon onsdag 21/3. De träffas kl 17.00 vid ”Lagret”. Stig och Christer ansvarar.

Röjning vid vägen mot burs (kurvan efter Sven Bosarfve) på lördag 24/3 kl 09.00. Samling vid kurvan. Brett ansvarar.

Infartsskyltar som talar om att vi gräver ner fiber får entreprenörerna ordna ifall de vill ha det. Föreningen ordnar det inte.

Vi bygger ett eget hus för noden. Platta på mark och väggar muras med Lecablock. Viktigt med ventilation i huset. Storlek ca 2×2,5 meter invändigt. Christer skissar på huset. Oklart om bygglov behövs.

Örjan gick igenom ekonomin och vi har fått in de mesta av anslutningsavgifterna. Några återstår ännu.

Vi förbereder för att kunna koppla ihop med andra fibernät genom att lämna reservplats i sista skåpet mot angränsande socknar.

Informationsbladet skall skickas ut via mail också. Jonas ansvarar.

Stig, Örjan och Lennart ska möta Eltels representant imorgon onsdag 21/3.

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 27 mars kl. 19.00, Stånga skola.

Fredag 23/3 är det fiberpub i Lye bygdegård kl 19.00 – 23.00.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.