post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 13 mars 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte och behandlat följande frågor.

Telias avtal kommer denna vecka.

Det bestämdes att vi inte förbereder med slang för obebyggda tomter. Projekteringen gäller.

Bosse och Micke har fixat grävlista som finns i infobladet som skall skickas ut.

Lennart förhandlar om det regionala bidraget torsdagen den 15 mars hos Länsstyrelsen.

Kartorna är inlämnade till Länsstyrelsen för arkeologisk kontroll och godkännande.

Grävstart kommer ske vilken dag som helst.

Nybergs skall röja längs stora vägen men det är osäkert när de kommer igång.

Röjningslag sätts samman i Stånga respektive Lye.
I Stånga ansvarar Christer Warte och i Lye ansvarar Bosse Larsson.

Reflexväst skall användas vid arbete och körning på väg.

Infartsskyltar som talar om att vi håller på med fiberprojektet avvaktar vi med.

Bolagsverket vill ha ordförandeunderskrift från stämman. Thomas Thomasson skrev på direkt.

Vilande fiber skall betala en årskostnad på 600 kr till service och underhåll.

Miljöskåp till NOD-en kostar 57.000 kr. Alternativet är att bygga ett mindre hus, typ friggebod. Elanslutning skall beställas. Elverk behöver finnas för elbackup. Begagnad brandklassad dörr kollar Klasse N.

Nästa möte Tisdagen den 20 mars kl. 19.00, Stånga skola.

Nästa fiberpub fredagen den 23 mars kl 19.00 i Lye Bygdegård. Varsla berörda markägare som är på gång påföljande vecka.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.