post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 6 mars 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola där följande togs upp.

Stånga har hållit en sammankomst med anledning av att de har valts till Årets socken. Fiberföreningen var representerade och hade besök av Mattias Rotter från El-tel.

Markavtalen är nästan färdiga. Swevia fastighets AB är på gång för undertecknande.

Stånga skola skall vara med – beslut undertecknas snarast.

Ett seminarium kommer att hållas på Lövsta 7/3 där Telia kommer att vara representerade. Bosse, Lennart och Stig åker dit för att träffa Telia och diskutera frågor angående svartfiber, abonnemang för företag mm.

Styrelsen beslutade att sätta slutdatum för inlämnande av anslutningsavtal och betalning av insatsen till den 20/3 2012. Därefter är priset den faktiska kostnaden dock minst 50.000 kr per anslutning.

Anslutning till fastighet diskuterades. Fredrik kollar med Tommy Gardarve hur de har gjort det i Fardhem, Linde, Lojsta. Skall det användas en genomföringsfixtur?

Lista på grävföretag till trädgårdsgrävare skall upprättas. Micke L kontaktar grävfirmor. Listan skall upp på hemsidan snarast. Information bör också gå ut i postlådor. Informationsblad kompletteras och slutföres av Bosse.

Grävavtal undertecknas av Örjan L då Christer W var frånvarande.

Käppar för utstakning finns vid Noden och vid Lye Bygdegård. Tape utdelades. Stig E kollar märkning och mailar ut hur det skall vara så vi alla gör likadant.

Reflexväst skall användas vid arbete och körning på väg.

Kvitteringslista skall finnas vid Royen för avbockning vid utlämning av material.

Kartor kollades efter arkeologisk kontroll av Per Widerström, Gotlands museum. Endast ett fåtal fornlämningar som bör kontrolleras vid grävningen.

Nästa möte hålls Tisdagen den 13 mars kl. 19.00 i Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.