post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 21 februari 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola och följande togs upp.

Örjan har kontakt med Region Gotland, Johanna Lindström, angående markavtal på Regionens mark, samt grävtillstånd. Han har även kontakt med Svevia för grävning över deras mark till vattenverket.

Det är hög tid att börja med utsättning av ledningssträckningen och det är viktigt att det blir lika utsatt i alla områden. Tommy Gardarve kommer därför att hålla en utsättningsgenomgång med områdesansvariga måndagen den 5 mars kl. 09.00, samling vid Gamla mejeriet.

Grävstart kommer troligen ske vecka 10 med start i Stånga i området kring Malmen.

Ledningsmaterial kommer att lagras hos Royen under byggtiden.

Noden kommer att placeras i anslutning till telestationen istället för som tidigare bestämts i gamla mejeriet.

Vi kommer att lägga ut reservplats i kopplingskåpen längst ut i nätet mot andra socknar för att kunna koppla ihop näten i en framtid.

Skanova har presenterat deras koncept för oss. Konceptet bygger på att föreningen lägger ner slang och Skanova blåser fiber i den och äger sedan rätten till fibern. Föreningen är inte intresserade av detta koncept då vi inte kommer att äga fibern och därmed inte styra vilka tjänster vi kan ha i nätet.

Nästa möte bestämdes till tisdagen den 28 februari kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.