post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 14 februari 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte. Följande togs upp på mötet.

Arbetet med att få in alla anslutningsavtal och markavtal fortsätter. Tiden börjar bli knapp, vi skall snart igång och gräva.

Områdesansvariga har fått en del klagomål på att vi varit dåliga på att informera om projektet. Vi tar åt oss och försöker bli bättre. Det är dock svårt att nå ut till alla.

Eltel vill ha en uppställningsplats för material, helst under tak. Vi undersöker möjligheten till detta.

Till företag som vill ansluta sig kan det vara aktuellt med en fiber som vi hyr ut till Skanova och där de i sin tur skriver avtal med företaget. Anne Ståhl-Mousa på Region Gotland har tagit på sig att reda ut hur detta skall hanteras. Bosse kollar med Anne hur det går.

För grävning på tomt är det upp till varje fastighetsägare att ta kontakt med grävfirma. Föreningen lägger upp kontaktinformation till tänkbara grävfirmor på hemsidan.

Det är viktigt att utsättning och märkning blir korrekt gjord och lika över hela området. Tommy Gardarve kallas in för att hjälpa till. Stig håller i det från föreningens sida tillsammans med områdesansvariga.

Arbetsgruppen har beslutat att vi i samråd med Väg och Byggnadsgrus startar grävningen i Stånga samhälle. Där är bra markförhållanden för att gräva om det är blött i markerna.

Röjning måste komma igång så snart som möjligt efter utsättning. Områdesansvariga informerar fastighetsägare.

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 21 februari kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.