post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 7 februari 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte och följande togs upp på mötet.

Vi hade besök av Tommy Gardarve (Väg & Byggnadsgrus) som gick genom kartorna och gav information om hur märkpinnar kan se ut. Han lämnade även en skiss på hur de gjort i FLL-fiber (Fardhem, Linde, Lojsta).

Örjan Lingren har haft kontakt med vattenverket angående anslutning. Till Region Gotland och företag kan vi eventuellt använda något som kallas svartfiber. Det är en fiber som vi äger men hyr ut till Skanova som i sin tur har avtal med företagen/Region Gotland. Gotlandsfiber, den nya paraplyorganisationen kollar på svartfiber-alternativet.

Eltel behöver ha uppgifter om vilka fastigheter som skall anslutas och hur många anslutningar respektive fastighet ska ha för att kunna färdigställa projekteringen av ledningsnätet. De behöver ha uppgifterna till slutet av februari.

Stånga-Lye Fiber ekonomisk förening har sänt in medlemsansökning till Gotlandsfiber Ekonomisk förening (paraplyorganisationen).

/Arbetsgruppen

 

Comments are closed.