post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 10 januari 2012

Stång-Lye fiberförening har haft planeringsmöte i Stånga skola och arbetade med följande frågor.

Förslag till nya stadgar har tagits fram inför det extra föreningsmöte 19 januari och föreningsmötet den 26 januari som kommer att hållas i Lye Bygdegård.

Förslag till Villkor för fastighetsanslutning har fastställts.

Örjan gick igenom balansräkning och resultaträkning för 2011.

Stig rapporterade ang arbetet med kartor/fiberdragningar kopplat till markavtalen. Stig har åkt runt med projektören Claes Lickander och gått igenom detaljer. Ny karta kommer. Dessa skall användas till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen.

Nästa möte har tidigare bestämts till Torsdagen den 19 januari kl. 19.00, Lye Bygdegård.

Arbetsgruppen

Comments are closed.