post by Pelo | | Closed

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma den 26 januari kl 19.00 i Lye bygdegård för Stånga-Lye fiber ekonomisk förening.

Alltså, välkomna till:

19/1 kl 19.00 Extra föreningsmöte/föreningsstämma för att diskutera och ta fram stadgeändring inför årsstämman (enligt tidigare kallelse).

26/1 kl 19.00 Årsstämma för Stånga-Lye Fiber ekonomisk förening (enligt denna kallelse).

Välkomna!
Stånga-Lye Fiber ekonomisk förenings styrelse
genom Christer Warte, ordförande

Comments are closed.