post by Pelo | | Closed

Kallelse: Extra föreningsmöte den 19 Januari 2012

Härmed kallas alla föreningsmedlemmar inom Stånga-Lye Fiber förening till ett extra föreningsmöte som förberedelse för föreningens årsmöte.

Vi behöver ändra stadgarna på grund av att önskad momsregistrering. För detta krävs ett extra föreningsmöte innan stadgeändring kan tas på årsmötet. Årsmötet är planerat till den 26/1. Kallelse till årsmöte kommer senare.

Detta är alltså en kallelse till föreningsmöte.

Var: Lye Bygdegård
När: 19/1  kl. 19

Agenda:
– Föreslagen stadgeförändring
– Övrig information om projektet
– Frågestund

Välkomna!
Christer Warte
Ordförande Stånga-Lye Fiber ekonomisk förening

Comments are closed.