post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 13 december 2011

Stånga-Lye fiberförening har haft planeringsmöte i Stånga skola och där behandlades följande frågor.

Det kommer att kosta ca 4000-5000 kr att ansluta ett vilande abonnemang och för de som vill ha ett vilande abonnemang utgår inte Telias bidrag om 6000 kr till föreningen.

Styrelsen kommer att ta upp förhandlingarna med Telia efter nyår för att sluta ett avtal mellan Telia och föreningen.

Områdesansvariga håller på att ta reda på hur många anslutningar respektive fastighet behöver ha. Varje extra anslutning utöver den första kostar 6000 kr per anslutning.

Örjan Lindgren tar över som kassör för föreningen. Bo Larsson tar över Örjans tidigare uppdrag som revisor för föreningen.

Styrelsen jobbar vidare med frågan om momsregistrering av föreningen.

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 20 december kl. 19.00, Stånga skola.

Arbetsgruppen

 

Comments are closed.