post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 6 december

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. På mötet togs följande frågor upp.

Rekrytering

Från och med 1/1 2012 kommer det att kosta 2000 kr extra att ansluta sig till fibernätet. När projekteringen av nätet är färdigt kommer det bara att ges två tillfällen per år att ansluta sig och då får medlemmen betala den faktiska kostnaden för anslutning.

Detta gäller för de som INTE lämnat in en intresseanmälan eller som tidigare tackat nej. Ni som är intresserade kontakta er områdesansvariga för mer information eller ladda ner blankett för intresseanmälan från hemsidan och lämna till områdesansvarig.

Informationsmöte

Stormötet den 29 november gick bra. Cirka 85 personer deltog och många tyckte det var bra att vi bjudit in gräventreprenören och de företag som kan hjälpa oss med installation i huset.

Hemsidan

Stadgar skall läggas upp på hemsidan.

Arbetet med att ta fram en sida för frågor och svar fortsätter. Ni som har frågor om projektet eller föreningen maila gärna till info@slfiber.se eller kontakta er områdesansvarige. Kan vi inte svara direkt så tar vi reda på svaret och återkommer.

Entreprenaden

Anslutningsavtal mellan medlemmar och föreningen ska tas fram. Arbetsgruppen arbetar med att ta fram ett avtal.

Markupplåtelseavtal för Botvalde, Maldes och Österlings är nästan färdiga för att gå ut till markägare. Markupplåtelseavtal för samhället (Stånga) håller på att tas fram.

Vissa fastighetsägare vill ha fler anslutningar per fastighet. Vi måste gå ut och fråga de som vill ansluta sig för att få fullständiga uppgifter om vilka fastigheter och hur många anslutningar per fastighet det gäller. Detta för att föreningen skall kunna få fram det slutliga priset per anslutning. Områdesansvariga kontaktar medlemmar inom respektive område.

Villkoren till Telia måste klargöras. Arbetsgruppen undersöker.

Ekonomi

Örjan Lindgren har valts som kassör i föreningen. Han kommer att sköta bokföring och fakturering.

Styrelsen väntar ännu svar från skatteverket angående momsregistreringen. Förhoppningsvis kommer besked under veckan.

Övrigt

Fiberföreningen har fått frågan om vi kan lämna ut mailadresser till våra medlemmar för reklam från företag. Föreningen har sagt nej då det inte känns rätt att ge fördelar till enskilda företag, samt att det är oklart hur vi får lämna ut adresser med hänsyn till PUL. Intresserade företag får istället vända sig till föreningen så kommunicerar vi ut informationen.

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 13 december kl. 19.00, Stånga skola.

Arbetsgruppen.

Comments are closed.