post by Pelo | | Closed

Informationsmöte 29 november 2011

Stånga-Lye fiberförening har hållit informationsmöte på Malmgard. Här är anteckningar från detta möte.

Christer Warte
Vår ordförande hälsade alla välkomna, speciellt representanterna från Väg o Byggnadsgrus, Elit-service, Elektronikservice o Databyrån.
Detta är det 3:e stormötet med Stånga-Lye fiber. Det första för bildande av den ekonomiska föreningen vid det andra var det klart att El-Tel blir leverantör för slang, fiber och svetsningen av dessa.
Vid detta möte har vi fått upphandlingen av grävningen klar, det blir Väg o Byggnadsgrus.
Vi räknar med grävstart i mars-april.

Örjan Lindgren
Berättade att han skrivit markupplåtelseavtal i Stånga till Botvalde, Maldes och mot Österlings, återstår åt Strömma samt samhället.

Lennart Blom
Presenterade våra kostnadsberäkningar:
EL-Tel 1 775 000 kr
Grävning 1 980 000 kr
Oförutsett och reserv 1 000 000 kr
Summa 4 755 000 kr

På 280 anslutningar blir det 8 982 kr exkl. moms. Vilket är betydligt lägre än vi sa från början.
Momsfrågan är inte klar, vi har lämnat in ansökan om momsregistrering till skatteverket men de har inte svarat.

Väg o byggnadsgrus
Stefan Lindby ägare till grävfirman vars anbud antogs presenterade sig och Tommy Gardarve som är en av entusiasterna i Fardhem-Linde-Lojsta fiber och varit med under deras grävning har nu anställts av Väg o Byggnadsgrus o kommer att arbeta med fibergrävningar.
Tommy framhöll vikten av sammanhållning och samarbete i ett sånt här projekt och att utsättning sker i god tid och att vi visar kablar, täckdiken och dylikt.
Tommy berättade också att FLL-fiber haft fiber-pub varje onsdag från juni tills nu.
De har haft ett bra samarbete med arkeologen.

Elitservice
Elitservice kan göra installationerna inomhus. Om de får jobbet ges 1 tim gratis rådgivning. Han påpekade att de som har andra än Telia som teleoperatör bör gå över till Telia för att slippa betala dubbelt.

Elektronikservice
Elektronikservice kan också göra inomhusinstallationer och sälja material samt nödvändiga elinstallationer.

Databyrån
Från Visby är representant för Apple och säljer även PC. Gör också installationer inomhus. Han påpekade att det kan vara svårt att få trådlösa nätverk att fungera i gamla gotlandshus med tjocka stenmurar men det finns lösningar som att skicka signalerna via eluttagen i huset.
Han tror det blir en värdeökning på fastigheten med en fiberanslutning.

Lennart Blom
Bad de närvarande i kommittén att resa sig. Vi kommer att ta ny kontakt med nej-sägarna nu när vi vet kostnaden bättre.
Han har också sett en karta från Telia där vi ligger i område där kopparnätet kan kopplas ner inom 1år.
Bidragen är från Region Gotland 2 000 kr per bebyggd fastighet och från Telia 6 000 kr per abonnemang.

Stig Engström
Har hört att Telia ev. vill korta ner abonnemangstiden till 5-6 år i stället för de 10 år som vi räknat med, så vi bör skriva avtal snarast.

Tommy Gardarve
Telias pris på 299 kr per månad är ungefär halva priset på marknaden idag.
Han sa också att det reservkapital vi tagit med kan komma att behövas vid ev. avgrävning av stamledningar med många fibrer som skall svetsas.
På frågan om vilken sida av huset fibern kommer får var och en vända sig till områdesansvariga o titta på kartorna.

Christer Warte
Tackade alla som kommit.

Comments are closed.