post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 25 oktober 2011

Informationsbrev 3

Planeringsmöte 25 oktober 2011 Stånga skola

Stånga-Lye fiberförening har haft planeringsmöte i Stånga skola. Följande frågor togs upp.

Rekrytering

Föreningen har nu cirka 260 medlemmar. Vi vill bli fler. Anmäl er till den som är områdes ansvarig för ert område för mer information.

Entreprenad

Vi förbereder oss för att skriva avtal med med Eltel. Detta kommer att ske så snart vi har klart med gräventreprenaden.

Ekonomi

Stuýrelsen jobbar vidare med frågan om vi skall momsregistrera föreningen.

Nästa möte

Nästa möte kommer vi att hålla onsdagen den 16 november kl. 19.00, Stånga skola. Då kommer vi också att öppna inkomna anbud för gräventreprenaden.

Arbetsgruppen

Comments are closed.