post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 16 november 2011

Informationsbrev 4

Planeringsmöte 16 november 2011 Stånga skola

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. På mötet togs följande frågor upp.

Rekrytering

Nu har 262 fastighetsägare sökt medlemsskap i föreningen. Det är ännu några som inte bestämt sig och områdesansvariga arbetar vidare för att få besked från samtliga. Vi vill att så många som möjligt skall vara med i föreningen.

Det är viktigt att ni som är intresserade av att gå med i föreningen både lämnar in ansökningsblanketten och betalar in 200 kr till föreningens bankgirokonto. Anmälningsblankett och bankgironummer finns på hemsidan. Det går också bra att kontakta er områdesansvarig för mer information.

Informationsmöte

Arbetsgruppen planerar för ett nytt informationsmöte för er medlemmar. Vi vill försöka hinna med mötet under november och vi kommer med mer information inom kort.

Entreprenaden

Arbetsgruppen har haft anbudsöppning för anbud till gräventreprenaden och arbetar med att välja ut den lämpligaste entreprenören. Så snart entreprenör är utsedd kommer mer information.

Områdesansvariga arbetar vidare och nu fokuserar de på markavtalen med alla markägare där vi planerar att gå fram.

Ekonomi

Föreningen behöver någon som kan hjälpa till med bokföring och fakturering. Är det någon medlem som är villig att hjälpa till eller känner någon som kan tänka sig ställa upp så kontakta gärna någon i styrelsen eller er områdesansvarig. Det går också bra att anmäla sig via e-post: info@slfiber.se

Styrelsen jobbar vidare med frågan om föreningen skall momsregistrera sig.

Kostnaden för att ansluta sig till fibernätet beräknas hamna kring 12000 kronor med bidrag från Region Gotland och Telia avdragna. Kostnad för grävning på den egna tomten tillkommer.

Arbetsgruppen.

Comments are closed.