post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 11 oktober 2011

Informationsbrev 2

Planeringsmöte 11 oktober 2011 Stånga skola

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Följande frågor har diskuterats.

Rekrytering

Cirka 250 fastighetsägare har gått med i fiberföreningen. Nu bör alla fastighetsägare i Stånga och Lye ha fått besök från någon områdesansvarig, alternativt fått information via telefon.

Sista datum för anmälan till föreningen är den 15/10.

Så fort grävupphandling är gjord skall markavtal upprättas. Områdesansvariga kommer att ansvara för att alla markägare får information och ett avtal. Ledningsrätt kommer att skrivas in hos Lantmäteriet då markavtalen är färdiga.

Hemsida

Therese, Jonas och Bosse arbetar vidare på hemsideinfo.

Entreprenad

Vårt förfrågningsunderlag för grävupphandlingen kommer att gå ut under veckan och anbud skall vara inlämnat till oss senast den 15 november.

Ett avtal med Eltel skall också tecknas Avtalet kommer att tecknas efter grävupphandlingen är klar.

Ekonomi

Styrelsen jobbar vidare med frågan om momsregistrering.

Nästa möte

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 25 oktober kl. 19.00, Stånga skola.

Arbetsgruppen

Comments are closed.