post by Pelo | | Closed

Planeringmöte 27 september 2011

Informationsbrev 1

Planeringsmöte 27 september 2011 Stånga skola

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. På mötet togs följande frågor upp.

Informationsmötet 20 september

Mötet var överlag positivt, men en delsynpunkter och frågor har kommit upp. Bland annat blev en del irriterade över att de inte hörde vad de som informerade sade. Vid arrangering av informationsmöten framöver är det viktigt att mikrofon används så att alla hör.

En fråga som kom upp på mötet var hur många telefonabonnemang som kan anslutas på varje fiberanslutning. Stig har undersökt frågan och kommit fram till att två telefonabonnemang kan anslutas på varje fiberanslutning.

Efter mötet har Elektronikservice kontaktat projektgruppen och de vill också komma och informera om vilka tjänster de kan erbjuda för fiberföreningens medlemmar.

I samband med mötet har ca 20 st anmält sitt intresse genom att lämna in en ansökan om medlemskap.

Rekrytering

Brett meddelade att 233 fastigheter har sökt medlemsskap och betalat insats och årsavgift. Ytterligare ca 30 fastigheter har anmält sitt intresse, genom att betala in till bankgirot eller genom att lämna in ansökningsblanketten. Det är viktigt att ni som är intresserade av att gå med i föreningen både lämnar in ansökningsblanketten och betalar in 200 kr till föreningens bankgirokonto. Anmälningsblankett och bankgironummer finns på hemsidan. Det går också bra att kontakta er områdesansvarig för mer information.

15 oktober är sista anmälningsdatum för inträde i fiberföreningen.

Entreprenaden

Projektgruppen planerar för start i mars 2012 och att entreprenaden är färdig vid utgången av september 2012.

Ekonomi

Nyligen kunde man bland annat i gotlandstidningarna läsa att skatteverket kräver att en fiberförening i Västergötland skall betala moms på medlemsinsatserna. Vår styrelse jobbar just nu med hur detta kommer att påverka vår förening.

Region Gotland bidrar till fibersatsningen med 2000 kr per ansluten fastighet. Detta bidrag sökes av, och utbetalas till, föreningen. Det samma gäller för det bidrag på 6000 kr per hushåll som Telia lämnar. Den enskilde medlemmen behöver alltså inte söka något av dessa bidrag.

Den anslutningskostnad som projektgruppen informerar om är, om inte annat anges, alltid nettokostnaden med dessa bidrag fråndragna.

Arbetsgruppen

Comments are closed.